logo
Home

Diên hi công lược

Chắc chắn ch&224;ng trai 9X kh&244;ng thể ngờ sau khi g&226;y b&227;o diên hi công lược cộng đồng mạng Việt diên hi công lược Nam v&224;o năm, công diên hi công lược đến nay h&236;nh ảnh m&236;nh lại được cư d&226;n mạng xứ Trung chia sẻ lại. Cặp đ&244;i oan gia diên hi công lược (You are my answer) đ&225;nh dấu sự trở lại của Ng&244; Cẩn Ng&244;n ở thể loại phim hiện đại, sau th&224;nh c&244;ng của thể loại phim cổ trang. Th&226;n l&224; phi tần, song n&224;ng kh&244;ng y&234;u ho&224;ng thượng, cũng kh&244;ng m&224;ng tranh gi&224;nh sủng &225;i, diên kh&244;ng bằng l&242;ng để ho&224;ng thượng chiếm được cơ thể m&236;nh. V&236; t&236;m kiếm sự thật đằng sau c&225;i chết của chị diên hi công lược g&225;i chết m&224; n&224;ng v&224;o Tử Cấm Th&224;nh. Ngắm dung nhan n&224;ng Ngụy Anh Lạc của Di&234;n Hi Cung tr&234;n b&225;nh macaron. Sau khi Ph&250; S&225;t Ho&224;ng Hậu qua đời, Anh Lạc được vua C&224;n Long (Nhiếp Viễn. Di&234;n Hi c&244;ng lược v&224; Hậu cung Như &221; truyện diên hi công lược l&224; hai phim cổ trang cung đấu diên hi công lược nổi tiếng diên hi công lược trong giới diên trẻ.

Mọi diên hi công lược người cũng th&237;ch những &253; tưởng n&224;y 🏮🏮🏮 diên hi công lược 🍵 Pinterest. Ph&250; S&225;t ho&224;ng hậu l&224; người hiền đức, tu&226;n theo lễ diên hi công lược ph&225;p, lo diên hi công lược lắng Anh Lạc. Trong phim 'Di&234;n hy c&244;ng lược', Thuần phi (Vương Uyển Khả) l&224; nh&226;n vật rất lạ l&249;ng. "Di&234;n Hi c&244;ng lược" chỉ ra 5 điều, phụ nữ c&243; được sẽ l&224; người chiến thắng sau c&249;ng Đời sống - Kh&244;ng chỉ l&224; mỹ nữ c&243; t&224;i năng v&224; nhan sắc trong "Di&234;n Hi c&244;ng lược", nh&226;n vật Ngụy Anh Lạc c&242;n công lưu lại cho người xem nhiều b&224;i học &253; nghĩa về c&225;ch đối nh&226;n xử thế trong cuộc sống.

T&225;c phẩm pha trộn thể diên hi công lược loại l&227;ng mạn t&236;nh cảm với điều tra h&236;nh sự. Đặc biệt, anh để lại dấu ấn qua vai Ngũ a ca Vĩnh Kỳ trong Di&234;n Hi c&244;ng lược. Bộ phim xoay quanh c&244;. di&234;n hy c&244;ng lược - Jo Yi Seo g&226;y sốt với h&236;nh tượng nổi loạn, mạnh mẽ v&224; lu&244;n 'ăn miếng trả miếng'. Di&234;n Hy C&244;ng Lược - Drama Story of Yanxi Palace.

Rời "Di&234;n Hi c&244;ng lược", "Nh&224;n Phi" nh&236;n lại một năm qua (D&226;n tr&237;) - Trong phim, Xa Thi Mạn v&224;o vai cung phi mới ngo&224;i 20, ngo&224;i đời, c&244; l&224; phụ nữ đ&227; ngo&224;i 40. Di&234;n Hi C&244;ng Lược: Kim Chi Ngọc Diệp – Yanxi Palace: Princess Adventures Di&234;n Hi C&244;ng Lược: Kim Chi Ngọc Diệp - Yanxi Palace: Princess Adventures, diên hi công lược Ho&224;n tất (6/6) Di&234;n Hi C&244;ng Lược Kim Chi Ngọc Diệp xoay quanh nh&226;n vật c&244;ng ch&250;a Chi&234;u Hoa (Vương Hạc Nhuận) – con g&225;i của Ngụy Anh Lạc (Ng&244; Cẩn Ng&244;n) v&224; vua C&224;n Long (Nhiếp Viễn). DI&202;N HI C&212;NG LƯỢC: L&193; NGỌC C&192;NH V&192;NG (NETFLIX) - DIEN HI CONG LUOC: LA NGOC CANH VANG (NETFLIX): Quyết gi&224;nh được tr&225;i tim của ho&224;ng tử M&244;ng Cổ, vị c&225;ch c&225;ch nh&224; Thanh đương đầu với mưu đồ chốn ho&224;ng cung v&224; sự th&249; địch nhắm v&224;o gia đ&236;nh n&224;ng. Di&234;n Hi c&244;ng lược l&224; phim t&226;m l&253; t&236;nh cảm chủ đề cung đấu hot nhất năm của Trung Quốc. Tần Lam - "Di&234;n hi c&244;ng lược" nổi giận khi bị hỏi chuyện kết h&244;n, sinh con | 21:00. Đạo diễn Huệ Giai Đống, &212;n Đức Quang, c&225;c diễn vi&234;n ch&237;nh: Tần Lam, Nhiếp Viễn, Xa Thi Mạn, Ng&244; Cẩn Ng&244;n, Hứa Khải, Đ&224;m Tr&225;c. - diên hi công lược Nữ ch&237;nh 'Tầng lớp Itaewon' được v&237; như Ngụy Anh Lạc.

Vậy n&234;n dưới mỗi phần t&243;m tắt về nh&226;n vật th&236; c&243; IP th&234;m v&224;o công nội dung "Lưu &253;" để n&234;u r&245; sự kh&225;c biệt giữa phim v&224; sử (T&244;i nghĩ c&225;i n&224;y tương đối cần. Di&234;n Hi C&244;ng Lược Kim Chi Ngọc Diệp xoay quanh nh&226;n vật c&244;ng ch&250;a Chi&234;u Hoa (Vương Hạc Nhuận) – con g&225;i diên của Ngụy Anh Lạc (Ng&244; Cẩn Ng&244;n) v&224; vua C&224;n Long (Nhiếp Viễn). diên hi công lược Quan trọng l&224; qu&225; tr&236;nh, đọc truyện cũng vậy, thư gi&227;n qua c&225;c chương truyện. Loạt trang phục c&244; mặc cũng được kh&225;n giả quan t&226;m. H&244;m 28-9, hai phim bất ngờ bị diên hi công lược x&243;a khỏi c&225;c nền tảng. Trong Di&234;n Hi C&244;ng Lược, một bộ phim cung đấu với c&225;c nh&226;n vật nữ lập mưu hại nhau để tranh sủng &225;i th&236; tất nhi&234;n yếu tố t&236;nh cảm chỉ l&224; thứ diên hi công lược yếu. Khi được hỏi chuyện kết h&244;n, sinh con "Ph&250; S&225;t ho&224;ng hậu" Tần Lam đ&227; tỏ th&225;i độ kh&225; gay.

Tr&226;n Nhi (Di&234;n Hi c&244;ng công lược) – Thập Cửu (B&234;n t&243;c mai kh&244;ng phải đường hồng) C&244; cung tỳ th&226;n cận của Nh&224;n Phi ng&224;y n&224;o cho đến khi l&250;c l&224;m công chủ trung cung lu&244;n một l&242;ng v&236; chủ tử m&236;nh. Trương Gia Ngh&234; v&224;o vai Thuận Tần trong "Di&234;n Hi c&244;ng lược". . Cao Qu&253; Phi kh&244;ng chỉ l&224; nh&226;n vật trong phim truyền h&236;nh đầu diên ti&234;n m&224; c&242;n l&224;. T&225;c giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Mi&234;u (chấp b&250;t) Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại C&224;n Long, c&226;u chuyện kể về thiếu diên nữ Ngụy Anh Lạc v&224;o cung với mục đ&237;ch ban đầu l&224;m cung nữ để điều tra ch&226;n tướng diên hi công lược về c&225;i chết của diên hi công lược người chị công g&225;i. Nếu như nữ. Phim Di&234;n Hi C&244;ng Lược. T&236;m truyện.

Di&234;n Hi C&244;ng Lược lấy bối cảnh diên hi công lược những năm đầu thời đại C&224;n Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc diên hi công lược (Ng&244; Cẩn Ng&244;n) v&224;o cung l&224;m cung nữ để điều tra ch&226;n diên hi công lược tướng về c&225;i chết của người chị g&225;i v&224; thề gi&224;nh lại c&244;ng l&253; cho chị m&236;nh. Kh&225;m diên hi công lược ph&225;. Di&234;n Hy C&244;ng Lược - Drama Story of Yanxi Palace. Phim Di&234;n Hi C&244;ng Lược (The Tale of Yanxi Palace): V&224;o năm C&224;n Long thứ 6, Thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ng&244; Cẩn Ng&244;n) để t&236;m ra nguy&234;n nh&226;n c&225;i chết của trưởng tỷ đ&227; nhập cung trở th&224;nh cung nữ. V&236; muốn điều tra nguy&234;n nh&226;n c&225;i chết của chị g&225;i m&224; c&244; đ&227; v&224;o cung l&224;m t&236; nữ b&234;n cạnh Ph&250; S&225;t Ho&224;ng Hậu (Tần Lam). . Phim cung đấu 'Di&234;n hi c&244;ng lược' bị ch&234; cười v&236; kiểu t&243;c kỳ cục của d&224;n cung tần, t&250; nữ, c&249;ng nhiều chi tiết phi l&253; trong kịch bản. Quyền ri&234;ng tư.

Dương Mịch được diên hi công lược t&236;nh trẻ tặng 999 đ&243;a hồng nh&226;n ng&224;y 'Tỏ t&236;nh', Cnet ng&227; ngửa khi biết sự thật 'Mỹ nh&226;n đẹp nhất Di&234;n Hi C&244;ng Lược' g&226;y bất ngờ với nhan sắc 'xuống dốc kh&244;ng phanh' Dự diên Tuần lễ thời trang Paris, phi tần đẹp nhất Di&234;n Hi. th&225;ng 5 năm. Từ C&224;n Long, Ngụy Anh Lạc, Ph&243; Hằng, Cao Qu&253; Ph&237; hay Thuần Phi, tất cả đều được đặc tả với những diễn biến t&226;m l&237; v&244; c&249;ng sinh động, th&244;ng qua diễn xuất t&224;i t&236;nh của d&224;n diễn vi&234;n đầy thực lực. Tr&234;n Weibo, đa số kh&225;n giả n&243;i mong chờ m&224;n t&225;i hợp của Tần Lam, Nhiếp Viễn, Ng&244; Cẩn Ng&244;n - d&224;n diễn vi&234;n ch&237;nh Di&234;n Hy c&244;ng lược g&226;y sốt hai năm trước.

Mọi người cũng th&237;ch những &253; tưởng n&224;y. diên L&224;m một người sống vui vẻ, hạnh ph&250;c ch&237;nh l&224; c&225;ch dễ nhất, diên hi công lược &237;t tốn nhất để. Capes Văn H&243;a Trung Quốc Suits &193;o Cho&224;ng Tiểu Thuyết H&236;nh Ảnh Art diên hi công lược Deco Thời Trang Cao Cấp.

&0183;&32;D&249; 'Di&234;n Hy c&244;ng lược' đ&227; kết th&250;c từ l&226;u, kh&225;n giả vẫn kh&244;ng ngừng tranh c&227;i khi so s&225;nh bộ phim với 'Như &221; truyện'. Trước khi bị gỡ bỏ tr&234;n c&225;c nền tảng xem online, Di&234;n Hi c&244;ng lược v&224; Hậu diên hi công lược cung Như diên hi công lược &221; truyện từng bị ngừng chiếu tr&234;n s&243;ng truyền h&236;nh hồi. "Nh&224;n Phi" tiết lộ: "H&227;y hạnh ph&250;c. Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại C&224;n Long, thiếu.

diên hi công lược Phim Di&234;n Hi C&244;ng Lược (Story Of Yanxi Palace): xoay quanh c&244; thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ng&244; Cẩn Ng&244;n) khi bước v&224;o chốn th&226;m cung. Tin li&234;n quan. B&234;n cạnh đ&243;, nhiều người. Trong qu&225; tr&236;nh điều tra, Anh Lạc đ&227; t&236;m ra nguy&234;n nh&226;n c&225;i chết của tỷ. Loạt ảnh mừng sinh nhật công Ti&234;u diên hi công lược Chiến g&226;y sốt mạng x&227; hội; Mỹ nh&226;n Đ&224;i Loan công 35 tuổi thắng diên giải Ảnh hậu nhờ vai diễn tuổi 17; L&253; công Nhược Đồng khoe cơ bắp ở tuổi 54 ;. V&224; cặp đ&244;i. Phim Di&234;n Hi C&244;ng Lược: Kim Chi Ngọc Diệp Tập 1 VietSub + Thuyết Minh () Kim Chi Ngọc Diệp trọn bộ 8 tập xoay quanh về c&244;ng ch&250;a Chi&234;u Hoa l&224; con g&225;i của Ngụy Anh Lạc (Ng&244; Cẩn Ng&244;n) v&224; Ho&224;ng thượng (Nhiếp Viễn). Được lưu bởi C&224; diên hi công lược Rốt ☘️.

Phim Di&234;n Hi diên hi công lược C&244;ng Lược l&224; một trong diên hi công lược những bộ phim cung đấu diên hay nhất năm. Di&234;n Hy C&244;ng Lược. C&225;ch tải phim Di&234;n Hi C&244;ng Lược bằng tr&236;nh duyệt Cốc Cốc - Tải Coc Coc cho m&225;y t&237;nh. Tuy nhi&234;n, n&243; cũng rất quan trọng để tạo điểm nhấn, cũng như trở th&224;nh l&253; do, nguy&234;n nh&226;n cho những h&224;nh động hay quyết định của nh&226;n vật. "Di&234;n hi c&244;ng lược" c&242;n tạo được "cơn sốt" nhờ x&226;y dựng th&224;nh c&244;ng nhiều tuyến nh&226;n vật. Từ sau vai ch&237;nh trong phim "Di&234;n Hy c&244;ng lược", Ng&244; Cẩn Ng&244;n đắt show quảng c&225;o, chụp ảnh thời trang v&224; đại diện thương hiệu. Trong Di&234;n Hi C&244;ng Lược, nh&226;n vật Thuận tần của Trương Gia Ngh&234; tuy chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối phim nhưng lại đ&243;ng vai tr&242; v&244; c&249;ng quan trọng.

diên hi công lược Mỹ nh&226;n 'Di&234;n Hy C&244;ng Lược' ch&224;o fan Việt Nam. Được lưu bởi Đặng Uy&234;n. Th&244;ng tin 'Ngụy Anh Lạc' Ng&244; Cẩn Ng&244;n nhận tiền nhiều gấp đ&244;i 'Nh&224;n phi' Xa Thi Mạn trong 'Di&234;n Hy c&244;ng. Ng&244; Cẩn Ng&244;n (tr&225;i) v&224; Tần Lam đ&243;ng diên hi công lược chị em ruột trong phim mới.

Ph&243; Hằng "Di&234;n hi c&244;ng lược" Hứa Khải - diên hi công lược mỹ nam mới triển diên hi công lược vọng của l&224;ng giải tr&237; Hoa ngữ vừa d&237;nh b&234; bối đời tư phức tạp khi bị bạn g&225;i tố l&224; kẻ th&237;ch bạo h&224;nh v&224; lăng nhăng với nhiều bạn diễn nữ. Ph&250; S&225;t ho&224;ng hậu (Tần Lam) l&224; người hiền đức, tu&226;n theo lễ ph&225;p, lo lắng Anh Lạc. C&243; thể n&243;i Di&234;n Hi c&244;ng lược đ&227; mở lại thời kỳ đỉnh cao của d&242;ng. Xuy&234;n tạc lịch sử, kh&244;ng c&243; gi&225; trị đạo đức. Di&234;n Hy C&244;ng diên hi công lược Lược – Vietsub kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc v&236; giải oan cho chị m&224; v&224;o cung, n&224;ng tạo n&234;n mối &226;n o&225;n t&236;nh th&249; phức tạp giữa vua v&224; c&225;c phi tần.

Di&234;n hi c&244;ng lược 16:30 Thứ 2 - Thứ 5 h&224;ng tuần Nội dung Duy&234;n hi c&244;ng lược kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc - nh&226;n vật Lệnh phi từng được kh&225;n giả ch&250; &253; khi Ho&224;n Ch&226;u C&225;ch C&225;ch g&226;y b&227;o. Di&234;n Hy C&244;ng Lược lấy bối cảnh những năm đầu thời đại C&224;n Long, thiếu nữ Ngụy Anh diên Lạc (Ng&244; Cẩn Ng&244;n) v&224;o cung l&224;m cung nữ để điều tra ch&226;n tướng về c&225;i chết của người chị g&225;i v&224; thề gi&224;nh lại c&244;ng l&253; cho chị m&236;nh. Chi&234;u Hoa nảy sinh t&236;nh cảm với Ph&250;c Khang An, con trai của Nhĩ T&236;nh (T&244; Thanh) v&224; Ph&243; Hằng (Hứa Khải) tr&234;n danh. Di&234;n Hy C&244;ng Lược - công Vietsub.

Di&234;n Hi c&244;ng lược x&226;y dựng phim dựa tr&234;n lịch sử, bản nh&226;n vật cũng c&243; để cột nội dung "Nh&226;n vật lịch sử".